CombiGenes vd uppdaterar kring bolagets affärsutveckling

CombiGenes pilotstudie som ska optimera administrationen av läkemedelskandidaten CG01, har gett bolaget värdefulla insikter inför kommande utvecklingssteg. Vägen mot kliniska studier, som kommer ske i partnern Spark Therapeutics regi, tar därmed ännu ett steg framåt. BioStock kontaktade bolagets vd Jan Nilsson som berättar om hur samarbetet med Spark utvecklas, samt hur bolaget ser på sin intensifierade satsning på affärsutveckling.

https://www.biostock.se/2022/02/combigenes-vd-uppdaterar-kring-bolagets-affarsutveckling/

Share