CombiGenes vd om deltagandet vid BIO2023 i Boston

CombiGenes vd Jan Nilsson och Zyneyros vd Peter Horn Møller tecknade i början av året ett samarbetsavtal för utveckling av nya terapier för behandling av svåra kroniska smärttillstånd. Bägge är just hemkomna från världens största bioteknikkonferens, BIO2023 i Boston. För BioStock berättar Jan Nilsson om syftet med deltagandet.

Läs mer här: CombiGenes vd om deltagandet vid BIO2023 i Boston – BioStock

Share