CombiGene uppmärksammar världsepilepsidagen

Den andra måndagen i februari varje år genomförs Världsepilepsidagen eller International Epilepsy Day. Det finns 50 miljoner människor i världen som lever med epilepsi varav 81 000 i Sverige. Syftet med världsepilepsidagen är att alla världens epilepsiförbund gemensamt uppmärksammar sjukdomen och dess konsekvenser. Dagen omfattar också samordnade informations- och utbildningsinsatser för att världen över stärka insatserna för personer med epilepsi.

Världsepilepsidagen är ett gemensamt initiativ mellan IBE (International Bureau for Epilepsy) och ILAE (International League Against Epilepsy) och respektiv representation i 138 länder. Med både epilepsiförbund och medicinsk profession i nära samverkan, jämte samarbete med WHO och med IBE:s konsultativa status i FN:s ECOSOC, är International Epilepsy Day den mest prestigefulla epilepsiaktiviteten i världen.

Mer information finns på: https://internationalepilepsyday.org/

Källa Svenska Epilepsiförbundet: 

CombiGenes Karin Agerman talar om genterapins möjligheterna på Svenska Epilepsiförbundets webinarium den 8 februari
CombiGene är ett svenskt genterapibolag som utvecklar en genterapeutisk behandling av epilepsi. Detta utvecklingsprojekt befinner sig i sen preklinisk fas med den första studien i människa planerad till 2022. Karin Agerman, CombiGenes Chief Research & Development Officer har bjudits in för att tala under rubriken Är genterapi framtidens behandlingsform för epilepsi?

Information om Svenska Epilepsiförbundets webinarium
Länk till Webinar:

Share