CombiGene tog in 75Mkr i företrädesemission

Under veckan meddelade CombiGene utfallet i den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 8 mars 2021 baserat på bemyndigandet från årsstämman den 29 juni 2020. CombiGene kommer att erhålla intäkter om cirka 75 Mkr före emissionskostnader, vilket innebär att bolaget kan avancera sitt prekliniska program för CG01 och in vivo-studier i lipodystrofi-projektet CGT2. Vd Jan Nilsson gav BioStock en kommentar om finansieringsrundan. 

https://www.biostock.se/2021/04/combigene-tog-in-75mkr-i-foretradesemission/

Share