CombiGene kommenterar positiva besked för Bluebird

En extern expertkommitté har enhälligt rekommenderat den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA att godkänna två av läkemedelsbolaget Bluebirds genterapibehandlingar. Därmed ser utsikterna för Bluebird att lansera behandlingarna senare i år som sannolik. BioStock kontaktade Jan Nilsson, vd för CombiGene, Sveriges enda börsnoterade genterapibolag, för att få hans syn på expertkommitténs utlåtande.

https://www.biostock.se/2022/06/combigene-kommenterar-positiva-besked-for-bluebird/

Share