CombiGene har valt CRO för smärtprojektet

CombiGene har valt Charles River Laboratories som partner för det peptidbaserade smärtprojektet COZY01 som bedrivs i samarbete med Zyneyro. Charles River kommer att utföra de prekliniska toxikologistudier som krävs för att starta de första studierna i människa i COZY01-projektet.

Läs artikeln från BioStock här: CombiGene har valt CRO för smärtprojektet – BioStock

Share