BioStock Live med CombiGene

Den 31 mars avslutas CombiGenes fullt garanterade företrädesemission om cirka 75 Mkr. Emissionslikviden kommer primärt att finansiera de avslutande delarna i CombiGenes prekliniska epilepsiprogram för CG01 och GMP-produktion inför den planerade kliniska studien, samt de påbörjade in vivo studierna i lipodystrofiprojektet CGT2. Idag den 23 mars kl 13.00 gästar bolagets vd Jan Nilsson BioStocks studio för att tala om emissionen och planerna framåt.

https://www.biostock.se/2021/03/biostock-live-med-combigene/

Share