BioStock intervjuar Martin Linhult, CombiGenes nya CMC-expert

BioStock har talat med den nyrekryterade CMC-experten Martin Linhult som, med sin långa erfarenhet av att ta läkemedel till marknaden, primärt kommer att fokusera på tillverkningsprocessen av CG01 som utvecklas för behandling av läkemedelsresistent fokal epilepsi.

Läs hela intervjun med Martin Linhult på biostock.se:
https://www.biostock.se/2021/01/intervju-med-combigenes-nya-cmc-expert/

Share