Biostock 10 augusti: CombiGenes vd om sommarens nyheter

”Genterapibolaget CombiGene avslutade juli månad med två betydelsefulla nyheter. Dels har bolaget påbörjat GMP-produktion av läkemedelskandidaten CG01 inför de första kliniska studierna som inleds nästa år, dels har man erhållit patent i såväl USA som i Ryssland för kandidaten. BioStock kontaktade vd Jan Nilsson för att få veta mer.”
Läs artikel >>

Share