Artikel om Merab Kokaias forskning

Professor Merab Kokaia och medicine doktor My Andersson berättar för Neurologi i Sverige (www.neurologiisverige.se) om sina studier med NPY på mänsklig hjärnvävnad.
Läs mer >>

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

info@combigene.com

Linked In     Twitter      Facebook

Share