Artikel om CombiGenes epilepsiprojekt publicerad i Gene Therapy

CombiGene nådde nyligen en milstolpe med publiceringen av en vetenskaplig artikel i Gene Therapy, en av Nature Publishing Groups tidskrifter. I artikeln presenteras de prekliniska forskningsresultaten från CombiGenes epilepsiprojekt CG01, som har licensierats till Spark Therapeutics.

Läs mer här: Artikel om CombiGenes epilepsiprojekt publicerad i Gene Therapy – BioStock

Share