Artikel i BioStock 27 augusti: CombiGene om den internationella patentansökan

Genterapibolaget CombiGene kunde i veckan meddela att man har lämnat in en PCT-ansökan för att skydda de vektorer som utvecklas inom lipodystrofiprojektet CGT2. Denna ansökan öppnar upp för ett kommande patentskydd i cirka 150 länder. För BioStock berättar CombiGenes vd Jan Nilsson om hur projektet fortskrider och den långsiktiga betydelsen av att potentiellt kunna säkra ett närapå globalt täckande patentskydd.
Artikel i BioStock >>

Share