Smärtprogrammet COZY - ett unikt koncept för behandling av kronisk smärta

Kronisk smärta är ett globalt gissel som orsakar enormt mänskligt lidande och astronomiska kostnader för samhället. CombiGene och bolagets samarbetspartner Zyneyro har som mål att utveckla en effektiv smärtbehandling som inte är beroendeframkallande och som inte resulterar i toleransutveckling.

Smärta är en av sjukvårdens allra största utmaningar

Mellan 6 och 8 % av världens vuxna befolkningen drabbas av svår kronisk smärta.

Enorma samhällskostnader

Årliga sjukvårds­kostnader och indirekta kostnader för olika sjukdomar i USA.

Smärta: 635 miljarder USD
0%
Hjärt/kärlsjukdomar: 309 miljarder USD
0%
Cancersjukdomar: 243 miljarder USD
0%
Diabetes: 188 miljarder USD
0%

Källa: Relieving Pain in America: A Blueprint for Transforming Prevention, Care, Education, and Research. Appendix C. The Economic Cost of Pain in the US. Institute of Medicine (US) Committee on Advancing Pain Research, Care, and Education. Washington (DC): National Academies Press (US); 2011

Dagens läkemedel är otillräckliga

Problemet med dagens behandlingar är att de inte är specifikt utvecklade för att behandla kronisk smärta. Den smärtlindring som uppnås har därför ofta ett antal funktionsnedsättande biverkningar som missbruksproblematik, depression, ångest, trötthet, nedsatt fysisk och psykisk förmåga.

COZY01

Peptidbehandling av svåra kroniska smärttillstånd

Peptidbehandlingen har visat goda effekter i olika prekliniska modeller. Den fortsatta utvecklingen kommer att fokusera på att så snabbt och effektivt som möjligt genomföra nödvändiga prekliniska studier för att utvärdera säkerhet och toxikologi.

COZY02

Genterapibehandling av svår kronisk smärta

En prototyp av AAV-vektorn som fungerar som bärare av det genetiska materialet i genterapi har utvecklats av Zyneyro och testats i flera prekliniska modeller med mycket god och långvarig effekt.

Epilepsiprojektet – CG01

CG01 är en AAV-baserad genterapi med potential att förbättra livskvaliteten för de patienter med svår läkemedelsresistent fokal epilepsi som inte når anfallsfrihet med dagens behandling

Senaste nytt

CombiGene utser ny forskningschef

Kommuniké från årsstämma i CombiGene AB (publ)

Aktuell kursdata

Finansiella rapporter

Delårsrapport januari – mars 2024 för CombiGene AB (publ)

CombiGene AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023

Avtal med Västra Hamnen

CombiGene’s lead project CG01 has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Grants

CombiGene´s project CGT2 is supported by the Eurostars Programme. Project ID: 114714

The peptide-based pain project COZY01 receives Eurostars funding. Project ID: 4408

Medlemskap

CombiGene är medlem i ATMP Sweden, för mer information gå in på https://atmpsweden.se/

CombiGene understöder CCRM Nordic där Jan Nilsson är styrelseordförande.

Akademiska samarbeten

Inom ramen för epilepsiprojektet CG01 samarbetar CombiGene sedan många år med Lunds universitet och Köpenhamns universitet. Under de senaste åren har CombiGene även etablerat samarbete avseende den prekliniska utvecklingen av lipodystrofiprojektet CGT2 med Stockholms universitet, University Medical Center Hamburg-Eppendorf och University of Michigan Medical School.