CombiGene söker nya projekt!

Avtalet med Spark Therapeutics i oktober 2021 satte CombiGene på den internationella genterapikartan samtidigt som bolagets finansiella ställning stärktes på ett betydande sätt.
CombiGene arbetar nu intensivt för att hitta nya spännande projekt för inlicensiering och preklinisk värdeutveckling.

Senaste nytt

GeneNova samarbetar för att utveckla adenoassocierade virusbaserade genterapier

Läs mer

Nytt nummer av Genevägen, nr 2:3!

Läs mer

Aktuell kursdata

Finansiella rapporter

Delårsrapport januari – mars 2022 för CombiGene AB (publ)

Läs mer

CombiGene AB publicerar årsredovisning för 2021

Läs mer

Presentationer

Se vd Jan Nilssons presentation från Aktiedagen i Göteborg (ONLY IN SWEDISH)

CombiGene – Nordens ledande genterapiföretag

CombiGene bedriver för närvarande två genterapeutiska utvecklingsprojekt för behandling av läkemedelsresistent epilepsi respektive behandling av lipodystrofi, ett ovanligt medicinskt tillstånd av förändrad fettfördelning på kroppen.

CombiGene har idag väletablerade internationella nätverk med såväl läkemedelsindustri som akademi. Ambitionen är att etablera strategiska partnerskap för fortsatt utveckling och kommersialisering av de två projekt som CombiGene för närvarande driver och att identifiera nya potentiella projekt inom intressanta områden där genterapi skulle kunna appliceras.

CG01 – Epilepsiprojektet

Fokus för projektet är att ta fram en behandlingsmetod för de epilepsipatienter som inte kan hjälpas med dagens medicinska terapier

För att förbereda CG01 för att möta behoven av en utökad ansökan som även omfattar USA kommer det återstående prekliniska programmet att expanderas och i vissa delar kompletteras med ytterligare studier i samarbete med Spark

CGT2 – Lipodystrofiprojektet

CGT2-projektet syftar till att utveckla en genterapibehandling för partiell lipodystrofi, en sällsynt sjukdom som idag saknar effektiva behandlingar

CombiGene’s lead project CG01 has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

CombiGene´s project CGT2 is supported by the Eurostars Programme. Project ID: 114714

Akademiska samarbeten

Inom ramen för epilepsiprojektet CG01 samarbetar CombiGene sedan många år med Lunds universitet och Köpenhamns universitet. Under de senaste åren har CombiGene även etablerat samarbete avseende den prekliniska utvecklingen av lipodystrofiprojektet CGT2 med Stockholms universitet, University Medical Center Hamburg-Eppendorf och University of Michigan Medical School.