Styrelse

Aktieinnehavet är korrekt per 27 maj 2020 och uppdateras varje år

Bert Junno

Styrelseordförande sedan 2020

Födelseår: 1966

Utbildning: Bert har erfarenhet av företagsledning och styrelsearbete för ett flertal bolag verksamma inom elektronik, bioteknik och IT i både Europa och USA. Han har tillsammans med andra grundat flera bioteknikbolag som WntResearch AB, Galecto Biotech AB, Gabather AB, Aptahem AB och Cyxone AB. Bert Junno har en Ph.D. i fysik och teknik för halvledare och M.Sc. i fysik från Lunds universitet. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Cyxone AB (publ). Styrelseledamot i Accequa AB och Accequa GmbH.

Tidigare styrelseuppdrag/övriga befattningar: Styrelseledamot i Taurus Energy AB (publ), Cardiovax llc., Galecto Biotech AB, Aptahem AB (publ), VD och styrelseledamot WntResearch AB (publ) och Gabather AB (publ). Ledamot av PRVs insynsråd 2010-2019.

Innehav i CombiGene AB: Innehar inga aktier eller teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.

Jan Nilsson

Styrelseledamot sedan 2020, VD sedan 2016

Födelseår: 1949

Utbildning: Jan har bred erfarenhet inom life science, från såväl stora läkemedelsföretag som från listade bioteknikföretag. Jan är för närvarande vd för CombiGene och har stor erfarenhet av allt från klinisk forskning till
affärsutveckling och försäljning och marknadsföring efter att ha byggt upp och lett framgångsrika organisationer
hos Schering-Plough och Tripep AB såväl som att ha seniora verkställande roller hos ett antal bolag inom bioteknik som Kringle Pharma, Lipopeptide och NeuroVive AB. Jan har en MSc i biologi och kemi vid Göteborgs universitet och en MBA examen i International Business Management från Uppsala universitet.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i CanImGuide Therapeutics AB, CarryGenes Therapeutics AB, Urbicum Ledningskonsult AB och Panion Animal Health AB.

Tidigare styrelseuppdrag/övriga befattningar: VD i NeuroVive Pharmaceutical AB.

Innehav i CombiGene AB: 500 000 aktier. TO3 127 760, TO4 127 760.

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och oberoende till bolagets större aktieägare.

Peter Nilsson

Styrelseledamot sedan 2014

Födelseår: 1970

Utbildning: Peter har lång erfarenhet inom finanssektorn och är för närvarande verksam som CFO, med fokus på strategi- och affärsutveckling, i Rotorbulk koncernen, vilken även är känd som Finja. Tidigare var Peter delägare samt affärsområdeschef på Mazars SET Revisionsbyrå AB. Som revisor arbetade Peter med såväl ägarledda som publika bolag samt utförde börsrevisioner inför listning på NGM-börsen. Han var också ansvarig för Corporate Finance inom Mazars med tyngdpunkt på förvärv och due diligence. Peter Nilsson är utbildad civilekonom vid Lunds Universitet och tidigare auktoriserad revisor.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i PN Finanskonsult AB och styrelseordförande i Flisby AB.

Tidigare styrelseuppdrag/övriga befattningar: Styrelseledamot i VA Automotive AB (publ) och styrelseordförande i Åhus Åkeri AB.

Innehav i CombiGene AB: 1 076 002 aktier. 150 000 teckningsoptioner av serie TO3 och 150 000 teckningsoptioner av serie TO4.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.

Jonas Ekblom

Styrelseledamot sedan 2020

Födelseår: 1965

Utbildning: Jonas har över 25 års erfarenhet inom life science. Han är för närvarande VD för Promore Pharma och har nyligen haft seniora och exekutiva chefsroller i företag inom bioteknik i Sverige, USA och Schweiz, i företag som Pharmacia, Biovitrum, Sequenom och Invitrogen och BOWS Pharmaceuticals SA. Han är docent in farmakologi vid Uppsala Universitet, har en B.Sci i kemi vid Stockholms universitet och Ph.D. i experimentell neurologi från Uppsala universitet, och post-doktorala studier från University of Southern California, School of Pharmacy in LA. Han har även professionell träning inom strategisk planering och företagsledning. Jonas har publicerat mer än 60 artiklar i expertgranskade tidskrifter.

Övriga styrelseuppdrag: VD Promore Pharma AB (publ). Styrelseledamot i World 5 Ventures och Pergamum AB. Styrelseordförande i EffRx Pharmaceuticals SA.

Innehav i CombiGene AB: Innehar inga aktier eller teckningsoptioner.

Tidigare styrelseuppdrag/övriga befattningar: Styrelseledamot i Orin Pharmaceuticals SA, KLIFO A/S, Axelar AB och The Releef Initiative.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.

Per Lundin

Styrelseledamot sedan 2020

Födelseår: 1983

Utbildning: Per har över 10 års erfarenhet i att rådge, grundaoch leda bolag inom bioteknik, med fokus på affärsstrategi, vetenskapligt ledarskap, immaterialrätt och affärsutveckling. Per är medgrundare och operativ chef för brittiska Evox Therapeutics. Innan han grundade Evox var Per med och grundade och var vd för IsletOne Therapeutics, ett bolag inom cellterapi som är en avknoppning från Karolinska Institutet. Tidigare har Per lett en europeisk affärsutvecklingskanal för Thomson Reuters IP & Science och kvalificerade sig innan det som European Patent Attorney vid en av de största europeiska immaterialrättsbyråerna. Han började sin karriär som forskare inom drug delivery hos Apollo Life Sciences. Per fick sin Ph.D. vid Karolinska Institutet, är civilingenjör i bioteknik från KTH samt civilekonom från Stockholms universitet.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Evox Therapeutics Ltd

Innehav i CombiGene AB: Innehar inga aktier eller teckningsoptioner.

Tidigare styrelseuppdrag övriga befattningar: Styrelseledamot i IsletOne AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook