Styrelse

Aktieinnehavet är korrekt per 27 maj 2020 och uppdateras varje år

Arne Ferstad

Styrelseordförande, invald 2014. (född 1950)
Utbildning och erfarenhet : Arne Ferstad, Marknadsekonom CEDEP , INSEAD, har bred erfarenhet inom bioteknik- och läkemedelsbranschen, inklusive affärsutveckling och Marknadsföring på internationell nivå. Han är verkställande direktör och Director för Ankor Consultants Ltd. Han har tidigare varit ansvarig för Baxter Healthcares affärer i Norden och Beneluxländerna, President för EMEA Baxter Renal Division, chef för Baxter bioscience-affärer i Asien samt haft flera ledande positioner inom Baxter R&D. Arne har även varit General Manager och Vice President på Pharmacia Corporation.
Pågående uppdrag: VD och styrelseordförande i Ankor Consultants Ltd. Styrelseledamot i Peptonic medical AB (publ) och Clinical Laserthermia Systems AB (publ). Styrelseordförande FluoGuide AS. Styrelseordförande Panion Animal Health.
Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Cline Scientific AB och Neurovive Pharmaceutical AB (publ). Styrelseordförande i AroCell AB, Medfield Diagnostics AB (publ) och Aggancio Research AB.
Ägare och verksam i följande bolag: Ankor Consultants Ltd.
Eget och/eller närstående personers innehav i Bolaget : 2 381 432 aktier. 500 000 teckningsoptioner av serie TO3 och 500 000 teckningsoptioner av serie TO4

Hilde Furberg

Styrelseledamot, invald 2019. (född 1958)
Utbildning och erfarenhet : Hilde Furberg är en oberoende konsult och professionell styrelseledamot. Hon har bred erfarenhet av ledarskap efter hennes 35 år inom försäljning, marknadsföring, strategi och ledande positioner inom bioteknik- och läkemedelsbranschen. Hennes erfarenhet är inom olika områden av specialistvård i både små och stora globala företag. Hilde har arbetat hos till exempel Baxter och Genzyme och var senast European Head of Rare Diseases hos Sanofi Genzyme. Förutom att Hilde arbetat för Genzyme/Sanofi Genzyme har hon sedan 2005 varit styrelseledamot i BerGenBio, Probi, Pronova, Clavis and Algeta. Hon är för närvarande industriell rådgivare för Investinor och styrelseledamot i PCI Biotech, Calliditas, Tappin och styrelseordförande i Blueprint Genetics. Hilde har en magisterexamen från Oslo Universitet.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Calliditas (tidigare Pharmalink AB), PCI Biotech ASA och Tappin.
Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i BerGenBio ASA, Algeta ASA, Clavis, Pronova, Copenhagen Capacity och Probi AB samt Styrelseordförande i Blueprint Genetics.
Ägare och verksam i följande bolag:
Eget och/eller närstående personers innehav i Bolaget : Innehar inga aktier eller teckningsoptioner.

Susana Ayesa Alvarez

Styrelseledamot, invald 2017. (född 1970)
Utbildning och erfarenhet : Susana Ayesa Alvarez är Fil. Dr. organisk kemi vid Stockholms universitet, med lång och bred erfarenhet från läkemedelsbranschen. Susana har arbetat på stora läkemedelsbolag som Pharmacia & Upjohn, Johnson & Johnson och på större Biotechbolag som Medivir AB. Hon har en gedigen erfarenhet av preklinisk läkemedelsforskning och läkemedelsutveckling men har också som styrelseledamot erfarenhet av klinisk utveckling och kommersialisering. Hon har varit styrelseledamot i Medivir AB (2013-2016) där hon har deltagit i FoU-utskottsarbete sedan 2014 och i ACES-SFFS (2014-2017), en ideell förening av spanska forskare i Sverige. För närvarande är Susana verksam som Quality Control and Microbiology Manager i Johnson & Johnson Vision. Susana har publicerat flera vetenskapliga artiklar och är meduppfinnare till ett stort antal patentansökningar, varav merparten är beviljade.
Inga pågående uppdrag.
Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Medivir Aktiebolag.
Har inte varit ägare och verksam i något bolag under de senaste fem åren.
Eget och/eller närstående personers innehav i Bolaget : 9 000 st aktier. 2 250 teckningsoptioner av serie TO3 och 2 250 teckningsoptioner av serie TO4

Peter Nilsson

Styrelseledamot, invald 2014. (född 1970)
Utbildning och erfarenhet : Peter Nilsson är utbildad civilekonom vid Lunds Universitet och auktoriserad revisor som tidigare varit delägare samt affärsområdeschef på Mazars SET Revisionsbyrå AB. Som revisor arbetade Peter med såväl ägarledda som publika bolag samt utförde börsrevisioner inför listning på NGM-börsen. Peter var också ansvarig för Corporate Finance inom Mazars med tyngdpunkt på förvärv och due diligence. För närvarande är Peter verksam som CFO, med fokus på strategi- och affärsutveckling, i Rotorbulk koncernen, vilken även är känd som Finja.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i PN Finanskonsult AB och styrelseordförande i Åhus Åkeri AB.
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseledamot i VA Automotive AB (publ).
Ägare och verksam i följande bolag: PN Finanskonsult AB.
Eget och/eller närstående personers innehav i Bolaget : 1 076 002 aktier. 150 000 teckningsoptioner av serie TO3 och 150 000 teckningsoptioner av serie TO4

Lars Thunberg

Styrelseledamot, invald 2006. (född 1966)
Utbildning och erfarenhet : Lars Thunberg är en av grundarna av CombiGene och var även dess styrelseordförande under perioden augusti 2013 till oktober 2014. Han är utbildad Fil.kand (civilekonom) vid Stockholms Universitet och Lunds Universitet.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot Panion Animal Health samt styrelsemedlem i M & L Industriförvaltning.
Tidigare uppdrag: Styrelseordförande Panion Animal Health, Styrelseledamot i Högskolan Kristianstad Holding AB, Högskolan Kristianstad Uppdrag AB, Estrids Fastighet Hässleholm AB. Styrelseordförande i aXimed AB (publ), aXichem AB (publ), Camito Sweden AB, VA Automation i Hässleholm AB, SwePart verktyg i Tyringe AB, VA International AB, Ningbo Modern Tool , MV HK LTD. Styrelseledamot i VA Components i Hässleholm AB, VA Tooling AB, VA Engineering i Hässleholm AB, Hardmesch AB, VA Personal AB,
Ägare och verksam i följande bolag: M & L Industriförvaltning.
Eget och/eller närstående personers innehav i Bolaget (via kapitalförsäkring och bolag): 5 177 817 aktier, 123 961 teckningsoptioner av serie TO3 och 123 961 teckningsoptioner av serie TO4.

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook