Strategi

Utveckling av forskningstillgångar i samarbete med externa forskare

CombiGene bedriver ingen forskning i egen regi utan tar in forskningstillgångar i bolaget genom samarbeten med externa forskare. Fördelarna med denna typ av samarbete är betydande för båda parter. CombiGene har möjlighet att få tillgång till förstklassig forskning från den akademiska världen utan att tyngas av resurskrävande forskningskostnader. De akademiska forskarna får i sin tur tillgång till CombiGenes stora kompetens inom läkemedelsutveckling och projektledning samt ekonomiska resurser som möjliggör den prekliniska och kliniska utvecklingen.

Spetskompetens och erfarenhet

CombiGene har ett team av mycket kunniga och erfarna yrkesmänniskor med en lång och gedigen erfarenhet från den internationella läkemedelsindustrin och biotech-arenan samt goda kunskaper inom alla aspekter av genterapi. Kombinationen av erfarenhet och spetskompetens gör att CombiGene har förmågan att tillsammans med ett nätverk av utvalda externa samarbetspartners, som kompletterar CombiGenes interna expertis, bedriva en banbrytande genterapeutisk utveckling på ett effektivt sätt.

Metodutveckling och prekliniska studier i samarbete med ledande internationella aktörer

För att använda bolagets resurser så effektivt som möjligt bedriver CombiGene utveckling av tillverkningsmetoder och genomförande av prekliniska/kliniska studier i samarbete med ledande externa aktörer inom respektive område. På detta sätt kan CombiGene vid varje givet tillfälle välja den mest lämpade samarbetspartnern och därmed driva projekten så effektivt och framgångsrikt som möjligt.

Kommersialisering i samarbete med
ledande läkemedelsföretag

CombiGenes ambition är att i egen regi ta sina läkemedelskandidater genom preklinisk utveckling fram till inledande studier i människa. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att kommersialiseras genom strategiska partnerskap och CombiGene bedriver ett omfattande affärsutvecklingsarbete för att bygga långsiktiga relationer med intressanta internationella läkemedelsföretag. För läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer kan CombiGene komma att etablera egna försäljningskanaler.

Om CombiGene

 

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer.

Bolaget har ett exklusivt samarbets- och licensavtal med Spark Therapeutics för CG01-projektet.

Bolaget är publikt och noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

 

 

CombiGene AB, Agavägen 52A, SE-181 55 Lidingö

 

 

Linked In     Twitter      Facebook