Artikel BioStock:CombiGene om vägen mot den första kliniska prövningen

dec 20, 2021

”CombiGenes genterapiprojekt CG01 stärktes på bästa tänkbara sätt när bolaget nyligen signerade ett exklusivt, globalt samarbets- och licensieringsavtal med Spark Therapeutics värt över 320 miljoner USD. Under 2022 står bolagets avslutande förberedelser för den första studien i människa med läkemedelskandidaten, i samarbete med Spark, högst upp på agendan. För BioStock berättar vd Jan Nilsson mer om sina förväntningar.”

Till artikeln >>

Om CombiGene

 

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer.

Bolaget har ett exklusivt samarbets- och licensavtal med Spark Therapeutics för CG01-projektet.

Bolaget är publikt och noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

 

 

CombiGene AB, Agavägen 52A, SE-181 55 Lidingö

 

 

Linked In     Twitter      Facebook

CombiGene’s lead project CG01 has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282