CombiGene AB (publ): Valberedning

Regulatoriska nyheter 2021 2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   Valberedning har i enlighet med årsstämmans beslut 2021 bildats Årsstämman 2021 beslutade att valberedning skulle tillsättas enligt följande: ”Valberedning ska bestå av representanter för...

läs mer

Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i CombiGene

Regulatoriska nyheter 2020 2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015 Styrelsen i CombiGene AB (publ) (”CombiGene”) har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara den 8 juni. Genom sammanläggningen ska tjugo (20) befintliga aktier läggas...

läs mer

Kommuniké från årsstämma i CombiGene AB den 25 maj 2021

Regulatoriska nyheter 2020 2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015 CombiGene AB (publ) (”CombiGene”) avhöll den 25 maj 2021 årsstämma i Lund. Vid stämman fattades bland annat följande beslut. Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihetStämman beslutade att...

läs mer

Kallelse till årsstämma i CombiGene AB

Regulatoriska nyheter 2021 2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015 Aktieägarna i CombiGene AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 25 maj 2021 kl. 10.00 i Gamla Styrelserummet (våning fem), Medicon Village, Nytänkargatan 4 i Lund. Rösträttsregistreringen...

läs mer

CombiGene offentliggör utfall i företrädesemission

Regulatoriska nyheter 2021 2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore,...

läs mer

Om CombiGene

 

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer.

Bolaget har ett exklusivt samarbets- och licensavtal med Spark Therapeutics för CG01-projektet.

Bolaget är publikt och noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

 

 

CombiGene AB, Agavägen 52A, SE-181 55 Lidingö

 

 

Linked In     Twitter      Facebook