Pressmeddelanden och Finansiella rapporter

i CombiGenes pressrum hittar du pressmeddelanden, nyhetsbrev, och de senaste rapporterna.
Högupplösta bilder samt logotyper finns tillgängligt att använda i artiklar och i nyhetssammanhang.

Copyright gäller för allt bildmaterial.

CombiGene AB (publ): Valberedning

Valberedning har i enlighet med årstämmans beslut 2020 bildatsÅrsstämman 2020 beslutade att valberedning skulle tillsättas enligt följande: ”Valberedning ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2020. Om någon av...

läs mer

Delårsrapport januari – september 2020 för CombiGene AB (publ)

Delårsrapport januari – september 2020 för CombiGene AB (publ) Om CombiGene CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla...

läs mer

Louise Aspenberg ny CFO på CombiGene

CombiGene har rekryterat Louise Aspenberg som ny Chief Financial Officer (CFO). Louise är en erfaren ekonom med bred erfarenhet från finansiella och ekonomiska arbetsuppgifter. Louise kommer närmast från Relation & Brand där hon arbetat sedan 2010. Relation &...

läs mer

Uppdaterad analys av CombiGene

Analysguiden har idag uppdaterat sin analys av CombiGene. Du hittar resultatet här:https://www.aktiespararna.se/analysguiden/article/796368 Om CombiGene CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett...

läs mer

CMC Project Manager på CombiGene, Nordens ledande genterapibolag

CombiGenes projektportfölj avancerar för närvarande i högt tempo. Vårt epilepsiprojekt CG01 befinner sig i sen preklinisk fas med säkerhets- och biodistributionsstudier planerade till 2021. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ansvara för CMC vid produktion av...

läs mer

Delårsrapport januari – juni 2020 för CombiGene AB (publ)

Delårsrapport januari – juni 2020 för CombiGene AB (publ) >> Om CombiGene CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att...

läs mer

Kommuniké från årsstämma i CombiGene AB den 29 juni 2020

CombiGene AB höll idag, den 29 juni 2020, årsstämma i Lund. Årsstämman valde Filip Funk, advokat vid Fredersen Advokatbyrå, till stämmoordförande och protokollförare. Årsstämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens eller valberedningens...

läs mer

Delårsrapport Januari – juni 2018

Till rapporten >> Om CombiGene CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga...

läs mer

CombiGene’s lead project CG01 has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook