This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Combigenes Plattform

CombiGenes vetenskapliga plattform kan adressera en rad neurologiska sjukdomar
CombiGenes patenterade plattform bygger på användningen av en läkemedelskandidat som med hjälp av en virusvektor (redskap för att föra in DNA i levande celler) kan leverera neuropeptid Y (NPY) och NPY-receptorer till hjärnan för behandling av en rad neurologiska och psykiatriska sjukdomar. Bolaget har efter ett omsorgsfullt urvalsarbete baserat sin läkemedelskandidat på den så kallade AAV-vektorn (Adeno-associated virus).

CombiGene har som första fokus valt att utveckla en unik terapi för epilepsibehandling. CombiGenes vetenskapliga grundare – Merab Kokaia, professor i neurofysiologi och föreståndare för Epilepsicentrum vid Lunds Universitets medicinska fakultet, och David Woldbye, docent vid Köpenhamns universitet – har i en serie prekliniska studier visat att NPY och en av dess receptorer kan hämma epileptiska anfall.

CombiGenes patentansökningar omfattar flera neurologiska sjukdomar utöver epilepsi
CombiGene utvärderar för närvarande möjligheten för ytterligare förstudier med målsättningen att starta ytterligare ett fullskaligt utvecklingsprojekt baserat på Bolagets unika plattform.

Läs två studier av våra grundare här:

• Adeno-associated viral vector-induced…

• Differential Effect of Neuropeptides …

Läs recensioner om genterapi mot epilepsi:

• Gene Therapy for Epilepsy

• Novel approaches to epilepsy treatment

• Is it time for clinical trials?