Patent

Aktiv patentstrategi

En viktig del av CombiGenes strategi är att skydda sina immateriella rättigheter med starka patent. CombiGene strävar efter att maximera skyddet för sina innovationer genom att erhålla patentskydd på alla viktiga globala marknader, inklusive USA och Europa.

CombiGene arbetar som regel inom ramen för Patent Cooperation Treaty (PCT). PCT är en internationell överenskommelse som gör det möjligt för företag att söka patentskydd för sina innovationer internationellt i cirka 150 länder med en enda ansökan.

CombiGene innehar för närvarande patent i två familjer för epilepsiprojektet CG01. Den första familjen omfattar cirka tio länder, och inom den andra familjen har CombiGene ansökt om patentskydd i cirka tio länder och har hittills beviljats patentskydd i två länder, USA och Ryssland.

Inom lipodystrofiprojektet CGT2 har CombiGene lämnat in en PCT-ansökan, efter en första prioriterad patentansökan hos det brittiska patentverket.

CG01 patent

Första familjen – Användning av nukleinsyrasekvenser för behandling av neurologiska och psykiatriska sjukdomar, vektorer och kompositioner

Patentfamilj Patentansökan nr Beviljad Datum för prioritet Upphör
1 - NPY 07769040.2 SE, PL, NL, IT, GB, FR, ES, DE, CH, BE 2006-07-04 2027-07-04
1 – NPY 12/308,959 USA 2006-07-04 2029-01-30

Andra familjen – Skydd av CG01 vektor

Land Patentansökan nr Status Datum för prioritet Ansökningsdag Upphör
Ryssland 2018132234 Beviljas 2016-02-12 2018-09-10 2037-02-10
USA 16/070,443 Beviljas 2016-02-12 2018-07-16 2037-02-10 + 315 dagar
Patentansökningar i Australien, Kanada, Europeiska patentverket, Indien, Japan, Kina och Sydkorea.

CGT2 patentansökan

Organisation Patentansökan nr Status Datum för prioritet Ansökningsdag Upphör
Brittiska patentverket 2013194.2 Löpt ut 2020-08-24 2020-08-24 -
PCT PCT/GB2021/052197 Aktiv 2020-08-24 2020-08-24   

Om CombiGene

 

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer.

Bolaget har ett exklusivt samarbets- och licensavtal med Spark Therapeutics för CG01-projektet.

Bolaget är publikt och noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

 

 

CombiGene AB, Agavägen 52A, SE-181 55 Lidingö

 

 

Linked In     Twitter      Facebook