This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

VD Jan Nilsson tecknar aktier i pågående nyemission

feb 17, 2017

Jan Nilsson, VD i CombiGene AB (publ), har tecknat 25 000 aktier i bolagets pågående företrädesemission.
Läs mer >>

Nyheter och rapporter