This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

VD Bengt Westrin lämnar bolaget

aug 30, 2016

Bolagets VD Bengt Westrin har på egen begäran sagt upp sitt avtal med bolaget och avslutar sitt VD-uppdrag 16 oktober 2016. Arbetet med att hitta en ersättare har påbörjats och den löpande verksamheten bedöms inte påverkas av uppsägningen.

Läs mer >>

Nyheter och rapporter