CombiGene´s lead project CG01 has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme

Världens dyraste läkemedel godkänt, vd Jan Nilsson kommenterar

maj 31, 2019

BioStock fortsätter att uppmärksamma utvecklingen inom genterapi. Denna artikel fokuserar på en ny genterapi för behandling av den svåra sjukdomen spinal muskelatrofi. Artikeln avslutas med några frågor till CombiGenes vd Jan Nilsson.
https://www.biostock.se/2019/05/varldens-dyraste-lakemedel-godkant/

Nyheter och rapporter