This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Uppdatering om dotterbolag CombiGene Vet AB

jun 28, 2016

CombiGene Vet AB:s önskade namnändring till Panion Animal Health AB har dessvärre avslagits av Bolagsverket, och som en konsekvens av detta har avstämningsdagen skjutits upp. Ett nytt datum för avstämningsdagen kommer att meddelas av CombiGene AB.

I detta pressmeddelande tillkännages även en ny och utökad strategi för CombiGene Vet AB. Den nya strategin innebär att CombiGene Vet AB – förutom att utveckla och kommersialisera CombiGene’ AB:s genterapi för hundar med epilepsi – även kommer att inlicensiera eller förvärva veterinärmedicinska tillämpningar av andra utvecklingsprojekt eller produkter.
Läs mer >>

Nyheter och rapporter