Uppdatering om dotterbolag CombiGene Vet AB

jun 28, 2016

CombiGene Vet AB:s önskade namnändring till Panion Animal Health AB har dessvärre avslagits av Bolagsverket, och som en konsekvens av detta har avstämningsdagen skjutits upp. Ett nytt datum för avstämningsdagen kommer att meddelas av CombiGene AB.

I detta pressmeddelande tillkännages även en ny och utökad strategi för CombiGene Vet AB. Den nya strategin innebär att CombiGene Vet AB – förutom att utveckla och kommersialisera CombiGene’ AB:s genterapi för hundar med epilepsi – även kommer att inlicensiera eller förvärva veterinärmedicinska tillämpningar av andra utvecklingsprojekt eller produkter.
Läs mer >>

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund

 

Linked In     Twitter      Facebook