This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Styrelsen föreslår utdelning av dotterbolag

feb 5, 2016

CombiGene AB:s styrelse har igår 4 februari fattat beslut om att föreslå att årsstämman 2016 beslutar om att det helägda dotterbolaget CombiGene Vet AB ska delas ut till aktieägarna i CombiGene AB.

Läs mer >>

Nyheter och rapporter