This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Studier slutförda och patentansökan inskickad

feb 15, 2016

De två första experimentella studierna på en ny uppsättning vektorer slutfördes framgångsrikt under januari, vilket banade väg för två ytterligare studier som startade 1 februari vid Lunds och Köpenhamns universitet på uppdrag av CombiGene.
Den 12 februari inskickades en patentansökan som omfattar DNA-sekvenser och andra egenskaper hos dessa nya vektorer.
Läs mer >>

Nyheter och rapporter