Studie i mänsklig hjärnvävnad visar att NPY genom Y2-receptoraktivering kan hämma den epileptiska aktiviteten

dec 19, 2019

Professor Merab Kokaia, en av CombiGenes vetenskapliga grundare, har genomfört en viktig studie om att hämma epileptisk aktivitet genom att aktivera hjärnans Y2-receptorer. Studien genomfördes i human, läkemedelsresistent epileptisk hjärnvävnad som donerats i samband med ett kirurgiskt ingrepp utfört för att begränsa epileptiska anfall.

Studien visar tydligt att man genom att aktivera hjärnans Y2-receptorer med NPY kan hämma epileptisk aktivitet i farmakoresistent human hjärnvävnad. NPY:s verkningsmekanism är exakt den samma som CombiGene avser att uppnå med läkemedelskandidaten CG01. Resultaten är därför mycket uppmuntrande för att prova behandlingen i kliniska studier.

Resultaten från studien kan läsas här:
https://www.nature.com/articles/s41598-019-56062-1#citeas

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook