Storägare och management demonstrerar sin tro på CombiGene genom deltagande i teckningsoptionerna av serie TO4 och TO5

nov 24, 2020

Från 16 november till 30 november 2020 löper teckningsperioden för CombiGenes teckningsoptioner i serie TO4 och TO5. Såväl storägare som styrelsemedlemmar och tidigare styrelsemedlemmar har meddelat bolaget att de avser att teckna aktier i CombiGene.

Deltagande i teckningsserie TO4
CombiGenes största ägare Ivar Nordqvist har meddelat sin avsikt att utnyttja sina teckningsoptioner i serie TO4. Även Peter Nilsson (styrelseledamot i CombiGene), Arne Ferstad (tidigare styrelseordförande) och Jan Nilsson (vd och styrelseledamot i CombiGene) har samtliga meddelat bolaget att de avser att utnyttja samtliga av sina teckningsoptioner.

Deltagande i teckningsserie TO5
Teckningsserie TO5 skapades i samband med den riktade emission till NYIP (Nyenburgh Holding BV) som genomfördes i augusti 2020. TO5 har samma villkor som teckningsoptionerna av serie TO4. NYIP, som är en ledande holländsk life-science investerare, har meddelat CombiGene sin avsikt att fullt ut teckna optionerna i serie TO5.

”Det är mycket glädjande att storägare som Ivar Nordqvist och NYIP meddelat oss att de avser att deltaga i teckning av TO4 respektive TO5. Det betyder mycket finansiellt och skapar ytterligare energi i bolaget. På samma sätt är det mycket uppmuntrande att Peter Nilsson i CombiGenes styrelse och CombiGenes tidigare styrelseordförande Arne Ferstad också deltar i TO4”, säger CombiGenes vd Jan Nilsson i en kommentar.

PRESSMEDDELANDE >>

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund

 

Linked In     Twitter      Facebook