This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Preliminära data från CombiGenes dos-responsstudie visar att företagets läkemedelskandidat har avsedd anti-epileptisk effekt.

feb 16, 2017

Nyheter och rapporter