This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Patent godkänt i 10 europeiska länder

jul 23, 2015

Validering av CombiGenes europeiska patent (EPO) är nu slutförd och det har därmed vunnit laga kraft i 10 europeiska länder, inklusive bl a Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien.
Läs mer >>

Nyheter och rapporter