Panion rapporterar om säkerhetsstudie med hundar – inga negativa observationer

sep 3, 2018

Panion Animal Health AB utvecklar en unik genterapi för behandling av hundar som lider av epilepsi. Panions behandling är baserad på den genterapeutiska teknologi som CombiGene utvecklat och som CombiGene har utlicensierat till Panion för användning inom det veterinärmedicinska området.

Panions säkerhetsstudie genomfördes under ledning av docent David Woldbye vid Köpenhamns universitet. De första preliminära resultaten visar att alla de behandlade hundarna har genomfört studien utan några observerade negativa effekter.

CombiGene vill ta detta tillfälle i akt och gratulera våra kollegor på Panion till den lyckosamma studien!

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook