This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Nytillträdd VD utnyttjar optionserbjudande

nov 28, 2016

CombiGenes nytillträdde VD, Jan Nilsson, utnyttjar ett erbjudande att  köpa optioner inom ramen för det optionsprogram som beslutades av  Årsstämman 4 april 2016.
Läs mer >>

Nyheter och rapporter