Nyckelpersoner utnyttjar options­erbjudande, styrelsemedlem köper aktier

maj 23, 2016

Nyckelpersoner i CombiGene AB har förvärvat de teckningsoptioner som erbjöds genom ett beslut av Årsstämman den 4 april. Totalt förvärvades 230 000 optioner, som var och en ger optionsinnehavarna rätt att i maj 2019 köpa aktier i CombiGene för ett pris av 11,1 kronor. Den 20 maj, samma dag som dessa transaktioner, köptes 40 000 aktier på den öppna marknaden av styrelsemedlemmen Lars Thunberg.
Läs mer >>

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook