This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Nyckelpersoner utnyttjar options­erbjudande, styrelsemedlem köper aktier

maj 23, 2016

Nyckelpersoner i CombiGene AB har förvärvat de teckningsoptioner som erbjöds genom ett beslut av Årsstämman den 4 april. Totalt förvärvades 230 000 optioner, som var och en ger optionsinnehavarna rätt att i maj 2019 köpa aktier i CombiGene för ett pris av 11,1 kronor. Den 20 maj, samma dag som dessa transaktioner, köptes 40 000 aktier på den öppna marknaden av styrelsemedlemmen Lars Thunberg.
Läs mer >>

Nyheter och rapporter