This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Ny VD rekryterad till CombiGene

mar 1, 2015

Styrelsen i CombiGene AB (publ) har utsett Bengt Westrin till ny VD. Bengt Westrin är disputerad civilingenjör och oavlönad docent från LTH i Lund samt har 23 års erfarenhet från läkemedels- och biotechindustrin.
Läs mer >>

Nyheter och rapporter