Ny artikel i BioStock: CombiGene kommenterar de senaste framstegen

dec 10, 2020

CombiGene har nyligen tagit in drygt 25 miljoner kronor genom två framgångsrika teckningsoptioner som sammantaget tecknades till 98,4 procent. Samtidigt fortsätter CombiGenes två genterapiprojekt att utvecklas enligt plan och bolagets studier inom epilepsiprojektet har uppmärksammats internationellt genom en artikel i Frontiers in Molecular Neuroscience av docent David Woldbye, en av CombiGenes vetenskapliga grundare.
Läs hela artikeln här: https://www.biostock.se/2020/12/combigene-kommenterar-de-senaste-framstegen/

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund

 

Linked In     Twitter      Facebook