Ny artikel i Biostock angående avtalet med Cobra Biologics

okt 14, 2019

“Vi kan nu producera material för avslutande prekliniska studier, studier i människa och efter marknadsgodkännande även den kommersiella produkten. Detta innebär också att CG01-projektet blir mycket mer attraktivt för potentiella partners eftersom vi nu i princip tagit bort alla frågetecken runt produktionen.” – Jan Nilsson, vd CombiGene 

Läs artikeln i BioStock >>

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook