This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Noteringsemission tecknad till cirka 493 %

apr 24, 2015

Den 22 april avslutades teckningstiden i CombiGene AB (publ):s noteringsemission av units. Emissionen tecknades till cirka 61,7 MSEK inklusive teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 493 %. CombiGene tillförs därmed cirka 11 MSEK efter noterings- och emissionskostnader om cirka 1,5 MSEK och har efter emissionen 429 ägare. Avräkningsnotor skickas ut den 27 april 2015.
Läs mer >>

Nyheter och rapporter