Detta är en artikel  ur GeneVägen nummer ett 2020.
Läs hela GeneVägen här  >>

Marknaden för genterapi

apr 7, 2020

Fortsatt starkt stöd för genterapi från FDA

Den amerikanska läkemedelsmyndigheteten FDA fortsätter att visa
starkt stöd för utveckling av nya genterapier.

Så här långt har FDA godkänt fyra genterapiprodukter och myndigheten förväntar sig många fler godkännanden under kommande år, inte minst med tanke på att det för närvarande finns 900 projekt som godkänts för kliniska studier. FDA menar att detta kommer att ge patienter och sjukvården ett ökat antal terapeutiska val.

I januari släppte FDA sex viktiga riktlinjer som omfattar centrala områden som tillverkning och klinisk utveckling av genterapiprodukter.

”Tillväxten inom innovativ forskning och produktutveckling inom genterapins område är spännande för oss som läkare, vetenskapsmän och myndighetspersoner”, säger FDA:s kommissionär Stephen M. Hahn, M.D. Vi förstår och uppskattar den fantastiska betydelse som genterapi kan ha för patienter genom att vända sjukdomars negativa utveckling. Dessa behandlingar, som en gång bara fanns som koncept, blir nu snabbt en terapeutisk verklighet för ett växande antal patienter med ett brett spektrum av sjukdomar, inklusive sällsynta genetiska och autoimmuna sjukdomar.”

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook