Louise Aspenberg ny CFO på CombiGene

okt 6, 2020

CombiGene har rekryterat Louise Aspenberg som ny Chief Financial Officer (CFO). Louise är en erfaren ekonom med bred erfarenhet från finansiella och ekonomiska arbetsuppgifter. Louise kommer närmast från Relation & Brand där hon arbetat sedan 2010. Relation & Brand var under åren 2006-2013 listat på Aktietorget (nuvarande Spotlight Stock Market) och Louise har en gedigen kunskap inom koncernredovisning och ekonomisk rapportering för publika bolag.

Louise Aspenberg kommer att ingå i CombiGenes ledningsgrupp och rapportera till vd Jan Nilsson. Louise Aspenberg tillträder sin tjänst den 12 oktober 2020.

Louise efterträder Anna Jönsson som lämnar företaget på egen begäran.

”Jag är mycket glad över att vi har kunnat rekrytera Louise Aspenberg till den viktiga positionen som CFO. Hennes kunnande och breda erfarenhet kommer att vara mycket betydelsefullt för CombiGene. Jag vill samtidigt passa på att tacka Anna Jönsson för hennes insatser på CombiGene och önskar henne lycka till i hennes fortsatta karriär”, säger CombiGenes vd Jan Nilsson.

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund

 

Linked In     Twitter      Facebook