Läs Analysguidens senaste analys av CombiGene!

mar 22, 2021

Så här skriver Thomas Nilsson i sin senaste analys av CombiGene:

”CombiGene erbjuder investerare unik exponering mot den kraftigt växande marknaden för genterapi. Genterapi har under senare år haft en snabb utveckling med flera godkända terapier och ett antal stora företagsaffärer. Tekniken bygger på att genetiska, eller ärftliga, sjukdomar behandlas genom att reparera eller byta ut de felaktiga gener som orsakar dem. Då bolagets epilepsiprojekt CG01 går in i fas 1/2-studier nästa år höjer vi sannolikheten för framgångsrik lansering i vår värderingsmodell.”

Läs hela analysen här: https://www.aktiespararna.se/analysguiden/article/875983

 

CombiGene’s lead project CG01 has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund

 

Linked In     Twitter      Facebook