Kort rapport från CAMP och London

apr 11, 2019

Swelife-ATMP och Centre for Advanced Medical Products (CAMP) är två Vinnova-finansierade nationella projekt för avancerade terapiläkemedel. Den 4 april hölls den årliga svenska ATMP-konferensen. Karin Agerman, CombiGenes Chief Research and Development Officer, presenterade CombiGenes forskning och utveckling under rubriken ”Turning research into clinical use – gene therapy for treatment resistant epilepsy”. Presentationen gick mycket och den intresserade publiken ställde många bra och initierade frågor.

Några dagar senare hade CombiGenes VD Jan Nilsson och Karin Agerman ett möte med neurologer och neurokirurger i London, Storbritannien, för att diskutera sammansättning av patientgrupper och utformning av den första kliniska studien för CombiGenes läkemedelskandidat CG01. Deltagarna i mötet var mycket intresserade av CG01-projektet och ser läkemedelskandidaten som en möjlig framtida terapi.

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook