This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Köpenhamns universitet har blivit ny aktieägare

jan 13, 2016

Som följd av en aktieöverlåtelse från CombiGenes vetenskaplige medgrundare David Woldbye är Köpenhamns universitet ny aktieägare i CombiGene och har 1,9 % av bolagets aktier. Överlåtelsen baseras på ett gemensamt avtal från 2007.
Läs mer >>

Nyheter och rapporter