CombiGene´s lead project CG01 has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme

Karin Agerman presenterar på CAMP den 4 april

apr 2, 2019

Swelife-ATMP och Centre for Advanced Medical Products (CAMP) är två Vinnova-finansierade nationella projekt för avancerade terapiläkemedel.

4 april 2019 arrangerar de den årliga svenska ATMP konferensen i AstraZenecas lokaler i Mölndal. En av presentatörerna är Karin Agerman, CombiGenes Chief Research and Development Officer. Karin kommer att presentera CombiGenes forskning och utveckling under rubriken “Turning research into clinical use – gene therapy for treatment resistant epilepsy”.
#ATMPSweden2019

Läs mer: https://gallery.mailchimp.com/fad06aa5114b64b89b04e837f/images/8e9cfe69-062c-4685-a01c-4f48c3f61161.jpg

Nyheter och rapporter