This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Kandidatvektor vald

jun 27, 2016

CombiGene har nu valt den vektor som ska bli föremål för fortsatt karakterisering och vidareutveckling till en produkt för behandling av patienter med epilepsi. Valet av denna kandidatvektor, vilken har getts beteckningen CG01, har baserats dels på resultaten från två tidigare studier och dels på resultaten från två nya studier.
Läs mer >>

Nyheter och rapporter