CombiGene´s lead project CG01 has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme

Kallelse till extra bolagsstämma i CombiGene AB (publ)

okt 1, 2018

Aktieägarna i CombiGene AB (publ), org. nr. 556403-3818, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 oktober 2018 kl. 15.00 i Medicon Villages lokaler, Scheelevägen 2, Lund. Rösträttsregistreringen börjar kl. 14.30 och avbryts när stämman öppnas.

Läs mer >>

Nyheter och rapporter