This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Pressmeddelande: Kallelse till årsstämma

mar 3, 2016

Aktieägarna i CombiGene AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 4 april 2016 kl. 16.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund. Rösträttsregistreringen börjar börjar kl. 15.30 och avbryts när stämman öppnas. Efter stämman bjuder bolaget på lättare förtäring.
Läs mer >>

Nyheter och rapporter