Intervju med CombiGenes vd Jan Nilsson som summerar första halvåret och blickar framåt

jul 10, 2020

CombiGene, Sveriges enda börsnoterade bolag verksamt inom genterapi, kunde förra året bocka av en rad viktiga framsteg, och 2020 har hittills följt i samma spår. Bland annat har bolaget breddat sin pipeline, fyllt på kassan med 30 Mkr samt publicerat positiva prekliniska studiedata. BioStock kontaktade vd Jan Nilsson för att höra mer om dessa framsteg och om den kommande viktiga milstolpen, de första försöken i människa.

Läs hela intervjun på biostock.se:
https://www.biostock.se/2020/07/combigenes-vd-summerar-forsta-halvaret-och-blickar-framat/

Tillhörande pressmeddelande som också har gått ut finns på https://www.biostock.se/

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund

 

Linked In     Twitter      Facebook