Internationell workshop diskuterar epilepsins mekanismer

feb 25, 2019

CombiGenes grundare leder workshop och pratar om arbetet bakom CombiGene
Den 4 till 9 mars hålls workshopen ”Jasper’s Basic Mechanisms of the Epilepsies” i Yosemite National Park, Kalifornien, USA. Den internationella workshopen arrangeras för femte gången och sker i år med deltagande av en av CombiGenes vetenskapliga grundare, professor Merab Kokaia.

Professor Kokaia kommer att leda workshopen ”Gene guided and targeted therapies” och även presentera sin forskning och CombiGenes genterapiprojekt CG01 som en del av en workshop som handlar om nya terapeutiska strategier.

Länk till Workshopen >>

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook