Intensiv vetenskapssommar!

jun 26, 2019

Esbjörn Melin, forskare och doktorand vid Epilepsicentrum i Lund, kommer att ha en intensiv sommar. Mycket av den forskning som ligger bakom CombiGenes epilepsiprojekt CG01 har gjorts vid Epilepsicentrum i Lund, bland annat den framgångsrika proof-of-concept-studien som Esbjörn presenterat vid 13th European Congress on Epileptology i Wien, Österrike.

I sommar kommer Esbjörn att delta i två stora internationella konferenser. Den första är 33rd International Epilepsy Conference i Bangkok (22-26 juni) där Esbjörn har en posterpresentation. Konferensen i Bangkok hålls vartannat år och är en av de mest betydande konferenserna för den globala epilepsiforskningen.

Den andra konferensen är 12th International NPY-PYY-PP Gairdner International Symposium (27-31 juli) i Kanada där Esbjörn är inbjuden för att tala om NPY/Y2-studien, alltså exakt den vetenskap som utgör kärnan i CombiGenes läkemedelskandidat CG01. Vid denna konferens kommer Esbjörn dessutom att ha en posterpresentation.

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook