This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Intensiv vetenskapssommar!

jun 26, 2019

Esbjörn Melin, forskare och doktorand vid Epilepsicentrum i Lund, kommer att ha en intensiv sommar. Mycket av den forskning som ligger bakom CombiGenes epilepsiprojekt CG01 har gjorts vid Epilepsicentrum i Lund, bland annat den framgångsrika proof-of-concept-studien som Esbjörn presenterat vid 13th European Congress on Epileptology i Wien, Österrike.

I sommar kommer Esbjörn att delta i två stora internationella konferenser. Den första är 33rd International Epilepsy Conference i Bangkok (22-26 juni) där Esbjörn har en posterpresentation. Konferensen i Bangkok hålls vartannat år och är en av de mest betydande konferenserna för den globala epilepsiforskningen.

Den andra konferensen är 12th International NPY-PYY-PP Gairdner International Symposium (27-31 juli) i Kanada där Esbjörn är inbjuden för att tala om NPY/Y2-studien, alltså exakt den vetenskap som utgör kärnan i CombiGenes läkemedelskandidat CG01. Vid denna konferens kommer Esbjörn dessutom att ha en posterpresentation.

Nyheter och rapporter